Bakteppe, muligheter og utfordringer

-Det rusler og går penger i et stort omfang i Norge. Handelsunderskuddet for fastlands-Norge er  på 252 MRD i 2018. Vi har blitt stadig mer avhengig av oljeindustrien for å dekke. Opp dette underskuddet, innledet Smedshaug.

Han poengterte at det må være rom i samfunnet for å prioritere produksjonsseksjonen og understreket at verdikjeden for mat er svært viktig for Norge.

Smedshaug var også innom kanaliseringspolitikken.  - Vi er avhengig av å opprettholde kanaliseringspolitikken, sa Smedshaug

Ifølge FN sine anslag kan vi ikke regne med spesielt høye priser framover, det ser ut til at prisutviklingen vil være relativt stabil framover, men det vil alltid være usikkerhet knyttet til politikken.

Christian Anton Smedshaug innleder for en lydhør forsamling

Den norske modellen

-Politikken er bufferen mellom bonden og været og bonden og markedet. Vi trenger den norske modellen også framover med tollvern markedsregulering. Det er viktig å få fram at vi får mye ut av landbruket vårt med videreforedling av produktene, sa Smedshaug.

Markedsutfordringer

-I Stortingsmelding nr 9 ble det lagt til grunn en vesentlig folketallsøkning og at matproduksjonen skulle øke i takt med befolkningsøkningen. Lave fødselstall og synkende innvandring betyr at markedet er tilbake der det var. Vi har også sett at kjøpekraften er like viktig som folketallsveksten, sa Smedshaug og la til at vi er inne i en situasjon med markedsutfordringer på flere produksjoner.

Avslutningsvis var Smedshaug også innom EAT-rapporten og klima og de kommende jordbruksforhandlingene.

Fylkesleder Egil Chr- Hoen i samtale med Christian Anton Smedshaug