Hvert lokallag har fjøla en uke. Før neste veksling skriver de på hvor mange medlemmer som er vervet etter å ha hatt fjøla en uke.

Det vil bli fulgt opp med sak på nettet etter hver veksling med en oppsummering av hvordan vervingen har gått og hvor mange nye medlemmer laget har fått.

Det vil også bli premiering og vinnerne vil bli offentlig-gjort på årsmøtet til Buskerud Bondelag 16.mars.

Premieringen vil bli som følger:

* Ukevinner, premiering til de som har størst %-økning og  flest i antall på en uke – pengepremie til lokallaget

* Periodevinner (for hele perioden fra start ledermøtet til kampanjen avsluttes), % økning i medlemstallet – pengepremie til lokallaget

Foto:  Egil Chr. Hoen overrekker vervefjøla til lokallagsleder Kjell Terje Løver i Nore og Uvdal Bondelag.

 

Foto: Egil Chr. Hoen overrekker vervefjøla til lokallagsleder Svein Nedremyr i Hol Bondelag.

 

Ruta for vervestafetten er som følger:

Uke nr

 

Rute 1

Rute 2

47

Ledermøte

Ledermøte

Ledermøte

48

 

Nore og Uvdal

Hol

49

 

Flesberg

Ål

50

 

Sandsvær

Gol

51

 

Øvre Eiker

Hemsedal

52

Pause

Pause

Pause

53

Pause

Pause

Pause

1

 

Nedre Eiker

Nes

2

 

Skoger

Flå

3

 

Røyken

Krødsherad

4

 

Hurum

Sigdal og Eggedal

5

 

Lier

Modum

6

 

 Hole

Norderhov

7

 

 

Ådal

8

 

 

 

9

Retur av ”vervefjøl” til fylkeskontoret

 

 

10

 

 

 

16.03.

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte