Grunneier-rettigheter viktig for mange.

Fjerde desember arrangerte vi kurs om rettigheter, plikter og muligheter man har som grunneier. Innledere var advokat Kristin Bjerkestrand Eid fra Bondelagets Servicekontor, senioradvokat Norunn Løkken Sundet fra Lund & Co og seniorrådgiver Ole Andreas Lilloe-Olsen fra Buskerud Bondelag.

- Det er tydelig at dette dekker et behov, det er ikke alltid like lett å orientere seg i jungelen av planer, lovverk, rettigheter og plikter, sier Lilloe-Olsen og Terum og legger til at det er dette kurset prøver å dekke.  Kurset tok blant annet for seg bruk av arealer, hvem som bestemmer og hvilke lover, regler, planer og plan-nivåer som gjelder. Planprosesser og påvirkningsmuligheter og rettigheter, plikter og muligheter ved eiendomsinngrep var også en del av kurset.

Fra grunneier-kurset.