Sluttspurt, årsmøter i lokallaga

Vi er inne i sluttspurten med årsmøter i lokallaga. Vi gratulerer alle lokallagsledere med vervet, både de som er gjenvalgt og de som er nye.

Nes og Flå hold tradisjonen tro sitt årsmøte sammen 31. oktober. Årsmøtet hadde besøk av rådgiver Eldor Bjerke fra bondelagskontoret i Buskerud. Bjerke orienterte om aktuelle saker. – Det ble god diskusjon om flere saker på årsmøtet, sier Bjerke. Etter en felles del gikk lagene hvert til sitt og avholdt sine årsmøter, vi gratulere Harald Rustand og Magne Trøstheim med gjenvalget som ledere i henholdsvis Nes Bondelag og Flå Bondelag.

Skoger avholdt sitt årsmøte 01. november. De hadde besøk av nestleder i styret Håkon Haug Laa, Laa orienterte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag og sine erfaringer med solcellepanel på låveveggen. Vi gratulerer Albert Hess med gjenvalg som leder.

Modum Bondelag avholdt årsmøte 02. november. Her ble det lederskifte, og Truls Ødegård overlot stafettpinnen til Liv Astrid Kårmo Varlo. Lina Bjørk Sørby fra styret besøkte årsmøtet og orienterte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag.

Det nye styret i Modum Bondelag

Liv Astrid Kårmo Varlo har takket av Truls Ødegård.

Nedre Eiker Landbrukslag hadde besøk av fylkesleder Egil Chr. Hoen på sitt årsmøte som orienterte om aktuelle saker. Her ble Knut Olav Stryken gjenvalgt som leder.

Hole Landbrukslag hadde sitt årsmøte 06.11. Før det offisielle årsmøtet startet var det invitert til omvisning på Røyse frukt- og bærpresseri. Omvisningen var populær og årsmøtet telte over 40 representanter som var tilstede. -Jeg er glad for at det er så mange på årsmøtet, og vi kan se tilbake på et relativt aktivt år sa lokallagsleder Per Hafnor når han gikk igjennom årsmøtet. Årsmøtet hadde besøk av organisasjonssjef Wenche H. Redzepi som orienterte om aktuelle saker fra Norges Bondelag.

Årsmøte i Hole Landbrukslag

Krødsherad Bondelag var sistemann ut, de hadde sitt årsmøte 13. november. Kristoffer Svalastog ble gjenvalgt som leder. Årsmøtet hadde besøk av Lina Bjørk Sørby fra styret i Buskerud Bondelag. Sørby som orienterte om aktuelle saker.

Styret i Krødsherad Bondelag