Fylkesleder Egil Christopher Hoen er klar i sin melding. - Jeg er skuffa over at regjeringa  heller ikke denne gangen leverer på fond slik de har lovet sier fylkesleder Hoen. - Det er heller ikke noe tvil om at trenden i regjeringas politikk i landbrukspolitikken ligger fast; nemlig å gjøre det vanskeligere for de små og familiejordbruket. Samtidig bruker de alle virkemidler for å forsøke å uthule de verktøyene som er fudamentet for den norske jordbrukspolitikken for å prøve og gi  investorer å aksjeseleskap adgang til å erverve og drive landbruk, fortsetter Hoen.

Regjeringa bekrefter gjennom sitt forslag til budsjett at de driver et grønt ordskifte, men de legger ikke fram noen virkemidler for å hjelpe landbruket over i en mer klimavennlig retning.

Regjeringa foreslår også å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for bønder i distrikts-Norge, det såkalte distriktspolitiske virkeområdet.I Buskerud omfatter dette kommunene i Numedal og Hallingdal samt Flesberg.  Dette er investeringsmidler som er avgjørende ikke minst for unge bønder som ønsker å satse på landbruk over hele landet.

- Vi setter vår lit til at Krf og Venstre kan korrigere forslagene fra regjeringa, avslutter Hoen.