22.februar Frøysokstugu, Gol. Kl.10.00-15.00.

22.februar Tyrifjord Hotell, Vikersund. Kl. 18.30-22.00 (møtet er flyttet fra 23.feb. til 22.feb.).

 

Program:

  • Innledning fra fylkesstyret ved Håkon Haug Laa (Gol) / Egil Chr. Hoen (Vikersund).  
  • Innspill fra lokallagene til jordbruksforhandlingen 2017.
  • Nytt fra organisasjonen.

 

Påmelding innen 19.feb. til Buskerud Bondelag tlf. 32109950 eller buskerud@bondelaget.no