Det blir også satt av tid til en bolk om lokallagsarbeid. Det er valgfritt hvor lokallagene vil møte.

 

PROGRAM, TYRIFJORD 08. desember 2015

PROGRAM, GOL 10.desember 2015

18:30 – 19:30

 • Velkommen v/ fylkesleder Egil Chr. Hoen
 • Lokallagsarbeid
 • Vervestafetten
 • Hvordan ta kontakt med ordfører / nytt kommunestyre
 • Lokallagsrunde, hva skjer hva er lokallaga opptatt av.

19:30 – 20:00

Jordbruksforhandlingene 2016, innledning v/

 • Fylkesleder Egil Chr. Hoen
 • Leder for Forum for planteproduksjon Buskerud Bondelag, Ole Hans Unelsrød

20:00 – 20:30 Matpause

20:30 – 21:45 Diskusjon / innspill / spørsmål

21:45 – 22:00 Oppsummering

10:00 – 11:30

 • Velkommen v/ fylkesleder Egil Chr. Hoen
 • Lokallagsarbeid
 • Vervestafetten
 • Hvordan ta kontakt med ordfører / nytt kommunestyre
 • Lokallagsrunde, hva skjer hva er lokallaga opptatt av.

11:30 – 12:00 Matpause

12:00 – 12:45

Jordbruksforhandlingene 2016, innledning v/

 • Fylkesleder Egil Chr. Hoen
 • Leder for husdyrutvalget Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa

12:45– 14:30 Diskusjon / innspill / spørsmål

14:30 – 14:45 Oppsummering

 

På grunn av servering ønsker vi påmelding innen 01.desember til fylkeskontoret:

Buskerud@bondelaget.no / 32 10 99 50