REGIONMØTER 2020:

Regionmøte Hallingdal 20.januar kl. 10:00 – 14:30, Frøysokstugu, Gol

Regionmøte nedre Buskerud 22. januar kl. 18:30 – 22:00, Renskaug vertsgård, Lier

 

På grunn av servering ønsker vi påmelding til disse møtene innen 16.januar til fylkeskontoret:

buskerud@bondelaget.no  / 32 10 99 50 eller wenche.redzepi@bondelaget.no  / 92 41 41 37

 

Program:

- Tidsplan for jordbruksforhandlingene 2020

- Jordbruksforhandlingene 2020 innledning v/fylkesleder Håkon Haug Laa.

- Spørsmål/innspill/diskusjon

- Kvoteleiordningen for melk – info og diskusjon

- Hvordan jobber lokallagene med jordbruksforhandlingen framover

- Aktiviteter framover

- Orientering om kompetansemidler som lokallagene kan søke på

- Orientering om studietur til Danmark