22.01.2013    Regionmøte Gol, Solstad Hotell, 10:00-15:00
28.01.2013    Regionmøte Lier, Foss Gård, 18:00-22:00
30.01.2013    Regionmøte Vikersund, Tyrifjord Hotell, 18:00–22:00
 
Agenda for møtene:
  • Videre framdrift i jordbruksforhandlingene
  • Hvordan har lagene jobbet med saken
  • Diskusjon / innspill

Det blir matservering på møtene.

Skriftelig innspill for jordbruksforhandlingene sendes til Buskerud Bondelag innen 13.februar buskerud@bondelaget.no .

 Viser til lokallagssending Desember 2012 http://www.bondelaget.no/for-lokallag-og-tillitsvalgte/category161.html