PROGRAM, GOL, FRØYSOKSTUGU, 22.01.2018  KL. 10:00 – 14:30

 • Landbrukspolitikken på 15 minutter v/ fylkesleder Egil Chr. Hoen

 • Muligheter i jordbruksoppgjøret 2018

 • Inntektsberegninger i jordbruket

 • Marked 2018-2020, hvilke muligheter har vi for å balansere produksjonen til markedet

 • Oppgjøret 2018 – diskusjon

 • Hvordan vil lokallaga jobbe med jordbruksforhandlingene framover?

 • Opplæring av lokale tillitsvalgte i Hallingdal og Numedal vinter 2018

 

PROGRAM LIER, RENSKAUG VERTSGÅRD, 24.01.2018, 18:30 – 22:00

 • Landbrukspolitikken på 15 minutter v/ fylkesleder Egil Chr. Hoen

 • Muligheter i jordbruksoppgjøret 2018

 • Inntektsberegninger i jordbruket

 • Marked 2018-2020, hvilke muligheter har vi for å balansere produksjonen til markedet

 • Oppgjøret 2018 – diskusjon

 • Hvordan vil lokallaga jobbe med jordbruksforhandlingene framover

 

PROGRAM VIKERSUND, TYRIFJORD HOTELL, 25.01., 18:30 – 22:00

 • Landbrukspolitikken på 15 minutter v/ fylkesleder Egil Chr. Hoen

 • Muligheter i jordbruksoppgjøret 2018

 • Inntektsberegninger i jordbruket

 • Marked 2018-2020, hvilke muligheter har vi for å balansere produksjonen til markedet

 • Oppgjøret 2018 – diskusjon

 • Hvordan vil lokallaga jobbe med jordbruksforhandlingene framover

 

På grunn av servering ønsker vi påmelding innen 18.01. til fylkeskontoret:

Buskerud@bondelaget.no / 32 10 99 50 eller wenche.redzepi@bondelaget.no / 92 41 41 37

 

Som tidligere kommer vi også til å ha en runde to med regionmøter. Her vil hovedfokuset være innspill fra lokallaga. Dato for disse møtene er:

14.02.  Regionmøte Gol (dagtid)

15.02. Regionmøte Tyrifjord (kveld)

 

Nærmere info om disse møtene kommer.