Stort engasjement og godt oppmøte

Denne uka dro vi i gang med regionmøter i  Buskerud i forbindelse med jordrbruksforhandlingene. Det var fullt rundt bordene da alle lokallaga i Hallingdal og Numedal var representert på møtet på Frøysokstugu.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen innledet og møtet var innom mange temar, blant annet ny utvidet regjering, pelsdyr, oveskuddet på lam og sau og regionreformen. Landbrukspolitikk var også en viktig del av møtet.

Det var stort engasjement i salen med mange spørsmål og innlegg. Salen var opptatt av forbudet mot pelsdyr, og det ble påpekt at det vi gjør lokalt av påvirkningsarbeid er viiktig. Dyrevelferd var ogås et tema som ble tatt opp. - Det er svært viktig at vi ikke slakker av på dyrevelferden, sa flere fra salen. Overproduksjon på sau og lam var også et tema som ble viet mye oppmerksomhet.

- Dette har vært et bra møte med stort engasjement fra deltagerne, sar fylkesleder Egil Chr. Hoen avslutningsvis.

Praten gikk livlig i pausene også.