Jordbruksforhandlingene

Fylkesleder Håkon Haug Laa innledet til diskusjon. – I den siste jordbruksmeldinga er det fire temaer som vektlegges; matsikkerhet og beredskap, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og bærekraftig landbruk med lavere utslipp. I kravet vårt skal vi huske på at dette er bakteppet, sa Haug Laa.

De ulike produksjonene ble gjennomgått, og det var en aktiv forsamling som kom med mange gode innspill underveis. – Dette tar vi med oss i den videre behandlingen av innspill til Norges Bondelag, sa Haug Laa.

Fylkesleder Håkon Haug Laa innledet om jordbruksforhandlingene

Regelverket for kvoteleie melk

Rådgiver Sissel Røed Waaler gjennomgikk de forslagene som ligger i høringsutkastet fra Norges Bondelag for mulige endringer i regelverket om kvoteleie. – Det er fem forslag i høringsutkastet som alle er vurdert, og en har sett på fordeler og ulemper ved de ulike forslagene innledet Røed Waaler og åpnet for innspill.

Rådgiver Sissel Røed Waaler innledet om regelverket for kvoteleie