Regionmøtene i lokallaga er i gang, det første møtet ble avholdt på Solstad Hotell på Gol for lokallagene i nedre Hallingdal. Alle lokallagene var representert; Flå, Nes, Gol og Hemsedal.

Styremedlem i Buskerud Bondelag, Ole Anders Hodnungseth innledet til diskusjon om den nye jordbruksmeldinga og jordbruksforhandlingene 2017. Organisasjonssjef Wenche H. Redzepi innledet om verveaksjon, studieopplegget "Tryggere sammen", aksjonsberedskap og andre organisasjonssaker.

- Meldinga tar bort mange viktige landbrukspolitiske verktøy og angriper markedsordningene, sa Hodnungseth i starten av sin innleding og loset oss igjennom jordbruksmeldingen og studieopplegget for jordbruksforhandlingene 2017.

Ole Anders Hodnungseth fra fylkesstyret innleder.

Det var mange som engasjerte seg og vi var innom mange temaer. Det var stor enighet i forsamlingen om at vi må beholde markedsordningene, spesielt var hallingene opptatt av geitebøndene sin sitasjon. Velferd og forslaget i jordbruksmeldingen om å overføre tilskuddet til ferie og fritid til hudsyrtilksuddet engasjerte også forsamlingen.  -Dette ønsker vi ikke var gjennomgangstonen fra forsamlingen, det vil føre til færre avløsere, det vil svekke beredskapen og gi større forskjeller mellom store og små bruk.

Matpause må en ha når en diskuterer viktige jordbrukspolitiske saker.