Styremedlem i Buskerud Bondelag, Lina Bjørk Sørby, innledet om den framlagte jordbruksmeldinga og jordbruksforhandlingene 2017. Det var en aktiv forsamling, som hadde mange synspunkter om jordbruksmeldinga.