Torsdag 21. januar kl. 19:30 - 22:00

Program: 
Velkommen – opprop / presentasjonsrunde 
Innledning v/ fylkesleder Håkon Haug Laa 
Jordbruksforhandlingene 2021 – bakgrunn og forventinger v/Bjørn Gimming
Diskusjon rundt spørsmålene som er stilt 
Lokallagsrunde 
Hva skjer framover i Buskerud Bondelag 

Regionmøtet blir på Teams. Påmelding innen tirsdag 19.januar på Questback Det sendes ut link til møtet på forhånd. 

Det er i tillegg satt opp regionmøte for styrene i lokallagene 18. og 19.januar. 

Trenger du hjelp til å bruke Teams, ta kontakt på 
tlf. 32 10 99 50 eller buskerud@bondelaget.no