Felles miljøprogram

Formålet med møtet var å gjennomgå både erfaringer med de regionale miljøprogrammene ute i fylkene og forventninger til et nytt felles miljøprogram. Sentrale temaer på møtet var blant annet forenkling og prinsipper som skal ligge til grunn for prioritering av tiltak var også et sentralt tema. Ole Hans Unelsrød fra styret og organisasjonssjef Wenche H. Redzepi møtte fra Buskerud Bondelag.

RMP i Buskerud

Ole Hans Unelsrød innledet om erfaringer og forventinger i Buskerud. – RMP fungerer bra i Buskerud, vi har gode målretta tiltak som vi ønsker å beholde, sa Unelsrød. Unelsrød påpekte også at vi har  ordninger som de andre fylkene har og trakk fram tilskudd til bruk av N-sensor og bruk av gårdskompost som eksempler. Unelsrød påpekte også at kulturlandskapsordningen er svært viktig for Buskerud for å ta vare på fjell-landbruket.

Ole Hans Unelsrød innleder om erfaringer og forventinger

 

Viel Ribberud representerte landbrukskontorene i Hallingdal og presenterte fakta fra landbruket i Hallingdal. – Buskerud har fjellområder, og for å beholde landbruket her er det svært viktig at vi får beholde de ordningene vi har knyttet til kulturlandskap og viste blant annet til slått og beite av lokalt verdifulle kulturlandskap, tilskudd til setring og skjøtsel av bratt areal.

Vile Ribberud

Per Rønneberg Hauge fra fylkesmannen i Buskerud hadde fokus på jordkvalitet og jordhelse og viste til de ordningene vi har i Buskerud.

Per Rønneberg Hauge, Fylkesmannen i Buskerud