Årets gla`bonde:
 
Buskerud Bondelag har hvert år de senere årene kåret en Årets gla’bonde. Dette ønsker vi å gjøre i år også.
Prisen ”Årets gla’bonde” gis til den bonde i Buskerud som etter styrets mening har profilert næringen på den mest positive måten i året som har gått.
 
Ved valg av kandidater skal det legges vekt på:
- Nyskapende og utviklende arbeid i landbruket og/eller tilstøtende næringer
- Fremstår som optimistisk og positiv i medier
- Sprer positiv informasjon og kunnskap om landbruket til store eller viktige grupper
- Bidrar til positiv holdning blant bønder og i landbrukets organisasjoner
 
 

Den selvforsynte bonden:

Buskerud Bondelag har opprettet en årlig pris til ”Den selvforsynte bonde”. Prisen skal gis til en bonde i Buskerud som har arbeidet bevisst med å øke selvforsyningsgraden på egen gård og i egen drift og som har profilert dette utad på en positiv måte. Prisen deles bare ut i år det har vært en slik profilering.
(Ved prisutdelingen for 2011 ble det lagt vekt på å finne bruk som har størst selvforsyningsgrad av energi  - minst innkjøp av strøm og fossilt brensel).
 
  

Prisene deles ut på Årsmøtet i Buskerud Bondelag.

Forslag på kandidater ønskes innen 15. februar til buskerud@bondelaget.no

 Foto: Per Borge vinner av Årets gla`bonde 2011