Tradisjonen tro blir det utdelt flere priser under årsmøtet. Vi gratulerer Lier Bondelag som fikk prisen for årets lokallag og Liv Berven fra Lokalmatkassen somble kåret til årets Gla`bonde.

Lier kåret til årets lokallag

-Lier Bondelag har vært et svært aktivt lag over tid og har et veldrevet styre, sa fylkesleder innledningvis og fortsatte. Laget er god på utatrettede aktiviteter, de har god kontakt med ordfører og andre politikere i kommunen og har deltatt på mange arrangementer i lokalmiljøet. Laget har videre hatt sterkt fokus på jordvern og er medlem av Buskerud Jordvernallianse. Lier Bondelag er aktive i kontaktutvalget for landbruket i kommunen og har undertegnet en beredskapsplan med kommunen som viser hva det lokale bondelaget kan bidra med. Lier Bondelag var også vertskap for «En dag i grønne Lier» hvor stortingskandidatene fikk høre om landbruket i Buskerud.

Lier Bondelag er et godt eksempel på hvor viktig Bondelaget er i lokale saker, de engasjerte seg sterkt mot etablering av Stena Rececling. Laget får 5.000 kr til aktiviteter i lokallaget.

 

Fylkesleder Hoen overrekker prisen til stolt lokallagsleder i Lier Wiggo Andersen.

Liv Berven kåret til årets Gla`bonde

Buskerud Bondelag har hvert år de seinere åra også  kåret «Årets gla’bonde». Prisen ”Årets gla’bonde” gis til en personen i Buskerud som etter styrets mening har profilert næringen på en positiv måte. I år falt valget på Liv Berven som har bemerket seg med å være nyskapende og utviklende i arbeidet med å fremme landbruket og tilstøtende næringer. – Liv framstår som positiv og optimistisk i mediene og arbeider iherdig med å fremme Numedals gode råvarer og lokalprodusert mat til hyttefolket, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen. Berven har vært primus motor for både Matopplevelser i Numedal og Lokalamatkassen.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen deler ut prisen til årets Gla`bonde, Liv Berven

Heder og ære til de som jobbet med CWD-saken

Nestleder Håkon Haug Laa var en  av flere sentrale aktører under arbeidet med skrantesyke på rein i Nordfjella vinteren 2017. - Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe sammen tillitsvalgte, administrasjon, Norges Bondelag og ikke minst lokale krefter og  få til resultater sammen sa Haug Laa og rettet en spesiell takk til de som de som bidro lokalt både fra Nordjella sankelag og Sau og geit. - Derfor ønsker vi å påskjønne de som gjorde en ekstraordinær innsats med en middag avsluttet Haug Laa.

 

Håkon Haug Laa hedrer de som gjorde en stor innsats under arbeidet med CWD