Skryt fra ordfører

Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal fra H, skrøt av de innovative og dyktige bøndene i Lier. - Landbruket er viktig for Lier og bøndene her tar i bruk ny teknologi og flere unge satser, dette er vi glad for fastslo ordfører Ringdal. Hun kunne videre fortelle at i henhold til Fylkesmannens rapport har både antall sau og kyr økt.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) ønsker velkommen til grønne Lier.

Sjuende generasjon på Gilhus Gård

Vi er sjuende generasjon her på gården, og fjerde generasjons grønnsakdyrkere kunne Range Helene Ravnsborg fortelle. – Vi dyrker brokkoli, blomkål, stangselleri, kinakål, beter og squash omsetter til Gartnerhallen og BAMA. Vi eier ca. 100 da, i tillegg så leier vi jord slik at det total dyrkingsarealet er rundt 500 da. For 14 år siden startet vi opp gårdsbutikken Grøntbua, og vi har sett en økende interesse for kortreist lokal mat, sa Ravnsborg.

Ravnsborg kunne også fortelle at det i dag brukes svært lite sprøytemidler. -Vi er også i gang med å bygge nytt lager, optimale lagringsforhold kan forlenge sesongen avsluttet Ravnsborg.

To generasjoner på Gilhus gård, her vises brokkoli-åkeren fram,

Ikke noe arrangement i Bondelaget uten mat! I Grøntbua fikk politkerne servert lokale grønnsaker med dip og selvsagt eplemost fra Liereple.

Importvern og forutsigbare rammebetingelser

-Grønt-næringa mottar forholdvis lite støtte, men forutsigbare rammebetingelser og opprettholdelse av tollvernet er svært viktig for grøntnæringa, Sidsel Bøckmann fra Gartnerforbundet. Bøckmann kunne også fortelle at veksthusnæringen har halvert sine CO2 utslipp de siste 15 årene. – Dette fortsetter vi å jobbe med sa Bøckmann.

Sidsel Bøckmann fra Gartnerforbundet informerte.

Kjøtt, korn og Inn på Tunet på Helgerud Gård

Etter endt besøk på Gilhus Gård fortsatte vi til Helgerud gård hvor Wiggo Andersen og Torill Helgerud var vertskap. – Her har vi kjøttproduksjon og kornproduksjon og vi har også Inn På Tunet virksomhet og driver med leiekjøring. Vi har 150 dyr her, driver ca. 750 da korn, 250 da gras og har 600 da med beite, sa Wiggo Andersen som også er lokallagsleder i Lier Bondelag. – Vi bruker møkka fra dyra og komposterer omtrent 70% og komposten bruker vi til å forbedre jorda. Andersen kunne videre fortelle at de har bygd korntørke og har starter arbeidet med å sette opp plansilo. Torill Helgerud kunne fortelle at de tar imot ungdomsskole-elever en dag i uka. – Her får de anledning til å mestre og delta i praktisk arbeid. Helgerud kunne også fortelle at Lier kommune hvert år har landbruksdager – da er alle 3.klassingene i Lier på gårdsbesøk, blant annet på Helgerud Gård.

Wiggo Andersen ønsker velkommen ved låvebrua.

Her får politkerne vite mer om produksjonen på gården.

Mange som tok en titt på dyra

Torill Heldgerud forklarer hvordan Inn på Tunet fungerer

Smaken av Lier og appell fra politikerne

Lier Bondelag hadde virkelig stått på og etter omvisningen sto maten klar på låven på Helgerud Gård. For å sitere lokallagsleder Andersen: - Her er alt fra Lier, utenom salt og pepper. Her fikk politikerne servert både kjøtt, pølser, grønnsaker og drikke lokalt fra Lier. Tilbakemeldingene vi fikk underveis fra politikerne tydet på at det hadde vært en lærerik dag.

Politikerne og NHO Buskerud fikk servert "Smaken av Lier",

Smaken av Lier

 

Vi skal ikke stikke under en stol at det er valg og politikerne fikk også slippe til med en liten appell på slutten av dagen.

Venstres Erik Hørluck Berg slo fast at V ønsket små og mellomstore bruk over hele landet. – Vi foreslo å lage en egen jordvernstrategi og vi ønsker å styrke investeringsmidlene.

Jon Helgheim fra FrP mente det hadde gått bra med landbruket etter fire år med landbruksminister fra FrP. – Det har blitt flere heltidsbønder med landbruksminister fra FrP og vi har blitt selvforsynt med lammekjøtt, sa Helgheim.

Martin Kolberg fra Ap var klar i sin tale. – Dere kan stole på Ap i landbrukspolitikken. Matsikkerheten i Europa trues av produksjonsmåten, vi må beholde landbruket i Norge slik vi kjenner det i dag. Vi må stå imot angrepene fra høyrepartiene på odelsretten og konsesjonsloven sa Kolberg

Arne Nævra fra SV forsikret at de står last og brast med jordbruket. – SV jobber for distriktene og er opptatt av å ha landbruk over hele landet. En av våre største bekymringer er klima, som også vil få konsekvenser for matproduksjon.

Jostein Rensel fra KrF kunne fortelle at flere har ringt og takket for den jobben KrF har gjort for landbruket de siste fire årene. – KrF er bøndenes venn, og vi jobber for et variert landbruk over hele landet. Landbruket gir oss også mange andre verdifulle ting utover matproduksjon; åpent kulturlandskap og bosetting over hele landet for å nevne noe avsluttet Rensel.

Else Marie Rødby fra Sp fastslo at samfunnsoppdraget for landbruket er å produsere trygg mat til befolkningen. – Trygg mat er svært viktig og da må vi også hegne om de viktige verktøyene i landbrukspolitikken. Vi vil sørge for at odelsretten, konsesjonsloven med priskontrollen og importvernet forblir intakt avsluttet Rødby

Janicke Solheim fra MDG fastslo at de er opptatt av kortreiset lokalprodusert mat og landbruk over hele landet.

Knut Langeteig og Egil Chr. Hoen hører på hva politikerne har å si.

Mat- og landbrukspolitikk får for lite plass i valgkampen

-Alle må ha mat, og alle må forholde seg til mat, jeg synes det er merkelig at dette ikke får mer plass i valgkampen, sa fylkesleder Egil Chr. Hoen. -Mange sier at landbrukspolitikk er vanskelig, det er det ikke. Alle sier at vi skal ha landbruk over hele landet og små og store bruk. Da er det egentlig såre enkelt, vi må ha produksjon på alle jordarealene – det er her produksjonen starter slo fylkesleder Hoen fast.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen oppfordret politkerne til å gi mat- og landbrukspolitikke større plass i valgkampen,