God oppslutning fra politikerne

På turen var Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, MDG, Arbeiderpartiet, SV og Rødt representert. Vi startet på Nortura på Gol, deretter gikk turen videre til Torpomoen og ble avsluttet med stølsbesøk på stølen hos Magne og Marianne Øynebråten.

Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud, Ingard Nergård fra KrF og Brita Skallerud fra Sp klare for omvisning

Viktig bedrift for bygda

Med sine 80 fast ansatte er Norturas slakteri på Gol en viktig arbeidsplass. I tillegg sysselsetter Nortura 80 sesongarbeidere. Slakteriet har også 30 innleide faglærte slaktere og saueklippere

-Vi slakter småfe og storfe her på slakteriet på Gol. Nå er vi i midt i høysesongen med lammeslakting, sa Medhus.  Hun kunne også fortelle at slakteriet tar unna 140.000 småfe og i høysesongen slakter de opptil 2000 slakt per dag.  Slakteriet på Gol startet opp på begynnelsen av 50-tallet og har vært i drift siden. -Den siste investeringen i maskinrom ble gjort for to år siden, orienterte Medhus.

 Gruppa ble delt i to, her er den ene gruppa på omvisning med fabrikksjef Ingrid Medhus

Fjell-landbruket avhengig av husdyrhold

-Områdene i fjellene og dalsidene kan vi ikke bruke til annet enn husdyr her oppe i fjellområdene. Vi utnytter grasarealene våre og den norske kua vår er klimavennlig, sa Medhus. Fabrikksjefen understreket også at en utnytter de såkalte plussproduktene som skinnet. – Blant annet går skinnet fra norsk strofe til eksklusive vesker fordi skinnkvaliteten er så god, sa Medhus.

 Fra skjæreavdelingen på Nortura

Produktspekter

På Nortura på Gol produseres det blant annet biffer, krydrede produkter, fårikål og pinnekjøtt. Anlegget på Gol produserer også spesialprodukter som Hallingskarvet lam, som har krav til hvor lammene skal ha beitet.

 Pinnekjøttet blir klart til jul.

 

Landbruket i Buskerud og Viken viktig

Etter endt omvisning på Nortura gikk turen til Torpomoen som er ei næringsklynge på som huser ulike aktører, blant annet Regionrådet for Hallingdal. Her orienterte først fylkesleder Håkon Haug Laa om landbruket i Buskerud. – Landbruket i Buskerud representerer store verdier, her i Hallingdal er det Ål som er den største landbrukskommunen, sa Haug Laa og la til at dette også er kommunen med det største potensialet for nydyrking.  Haug Laa la også til at Gol og Hemsedal er store på melk. Haug Laa trakk også fram den store verdiskapningen som skjer i Lier og områdene rundt med grøntproduksjon.

 Fylkesleder Håkon Haug Laa orienterter om landbruket i Buskerud.

Landbruket og turismen hand i hand – et nødvendig gode

Knut Arne Gurigard, daglig leder i regionrådet for Hallingdal, påpekte nødvendigheten av at landbruket og reiselivet utvikler samarbeidet.  – Vi må tenkte landbruk inn i både kultur og reiseliv, sa Gurigard og trakk fram det store antall innbyggere som befolker regionen i påsken og viste til at antallet innbyggere seksdobles i denne perioden.  -Timingen er perfekt, stadig flere ønsker å feriere i Norge og landbruket og reiselivet må snakke sammen. Dette er også bærekraftig reiseliv, avsluttet Gurigard.

 Daglig leder i regionrådet for Hallingal, Knut Arne Gurigard