Vårens kursdatoer er klare og vi ønsker vel møtt til fornyingskurs for dere som skal fornye autorisasjonsbeviset for kjøp og bruk av plantevernmidler og kurs førstegangsbrukere. Norsk landbruksrådgivning Østafjells er faglig ansvarlig og stiller med foredragsholdere. SNS Buskerud, landbruk er kursarrangør og koordinerer alt rundt kursene. Vi har valgt å kjøre tradisjonelle plantevernkurs denne våren uten noen oppbygging til det nettbaserte fornyingskurset.

Vi tilbyr følgende kursdatoer:

Fornyingskurs, Foss Gård, tirsdag 26. januar kl. 08.15 - 16.00. Avsluttende prøve samme ettermiddag kl.16.30-17.30.   

Fornyingskurs, Benterudstua, tirsdag 23. februar kl. 08.15 - 16.00. Avsluttende prøve samme ettermiddag kl. 16.30 - 17.30.

Fornyingskurs, Rosthaug vgs. (avd. Buskerud), lørdag 12. mars kl. 08.15 - 16.00. Avsluttende prøve 15. mars /ettermiddag

Førstegangsbrukere, Rosthaug vgs. (avd. Buskerud), lørdag 12. mars kl. 08.15 - 16.00. Eksamen tirsdag 15. mars /ettermiddag.

Pris fornyingskurs kr. 2.300,- og kurs førstegangsbrukere kr 2.400,- (inkl. grunnbok, kursmateriell, servering og eksamensavgift).

Påmelding til SNS Buskerud, landbruk v/Inger J. Stensrud Haug, tlf. 922 81 445 / 477 14 014.

E-post: inger.stensrud.haug@naeringogsamfunn.no

Påmeldingsfrist: Frist for påmelding til kurset på Foss Gård 26. januar er 14. januar. Fortløpende påmelding til de andre kursene.

Vi tar forbehold om at det melder seg på tilstrekkelig antall deltakere til å holde kurs.