Kornutvalget i Norges Bondelag har vært på studietur i Danmark. Første stopp var Sonnerup gård hvor Peter Kjær Knutsen var vert. - Knutsen visste oss rundt på jordene og presenterte familiebedriften. De tre sønnene ble tidlig involvert i driften og var med på de årlige besøkene til banken forteller Unelsrød.

- Dette er en omvisning vi sent vil glemme. Vi møtte en svært energisk og dyktig landmann som ledet en familiebedrift med 12.000 da planteproduksjon, svineproduksjon og gårdshotell sier Unelsrød entusiastisk,

Korntuvalget på omvisning med vert Peter Kjær Knutsen

- Det er moro og lærerikt å gå i kornåkre med opp til 1200 kg pr. da.i avling, særlig når guiden er så kunnskapsrik og kan alt til detaljnivå. Her var det gode forhold både med hensyn jordsmonn,sorter, klima og vekstsesong understreker Unelsrød

Neste mål var Borgby Feltdager. Unelsrød kan fortelle at dette er en litt annerledes landbruksutstilling. Foruten maskiner som du kan se alle steder på slike utstillinger fikk vi her også se mange av dem i bruk. Kornutvalget fikk også orientert om rotutvikling,jordpakking og næringsopptak som ble avsluttet med en guidet tur med den lokale forsøksringen som blant annet har gjort  sortsforsøk og sprøyteforsøk.

- Dette har vært en svært lærerik og spennende tur avslutter Unelsrød.