- Vi er veldig godt fornøyd med arrangementet, sier lokallagsleder Per Olav Krekling og retter en stor takk til vertskapet. Dette er en fin måte å vise fram matproduksjon på fortsetter Krekling som også ønsker å rette en stor takk til Åshild Woldstad og Margit Helen Opsahl som gjorde en kjempejobb med planlegging og tilrettelegging.

I tillegg til Øvre Eiker Bondelag var også bygdekvinnelaget, 4H, jordvernalliansen og birøkterlaget med på å gjøre dette til en flott dag. Det var et utall av aktiviteter å velge i. Her kunne ungene få hilse på dyr og selvfølgelig hoppe i høyet, en aktivitet som alltid er like populær. Det var potetplukking og landbruksmaskiner som kunne beskues. Her kunne en ri på ponni, prøve seg på naturstier i forskjellige varianter og ikke minst fikk de små mulighet til å prøve seg på «traktorlappen». Det lokale bygdekvinnelaget stilte også opp med flatbrødbaking.

Lokallagsleder Per Olav Krekling er svært fornøyd med arrangementet.

Hopping i høyet og aktivitetsløyper  var en populær aktivitet.

 

Mange syntes det var veldig spennende å prøve seg på "traktorlappen"

Bygdekvinnelaget stilte opp med flatbrødbaking.

 

Mange ville ha litt mat og drikke.