Alle må ha mat

Høsten er ei travel tid for oss bønder, og i disse tider er de fleste av oss minst like opptatt av været som av valget. Den flittigst brukte appen på telefonen min om dagen er YR. Vi bønder er avhengig av mange ting og været er altså en av dem. Men det hjelper ikke så mye med godt vær dersom ikke det grunnleggende i mat- og landbrukspolitikken er på plass, så mens jeg driver med innhøstinga gjør jeg meg også mange tanker om valget.

Matproduksjon og landbruk er ei politisk næring. Er du glad i mat som er produsert i Norge, setter pris på det åpne kulturlandskapet, synes de 90.000 arbeidsplassene vi skaper sammen med næringsmiddelindustrien og mener at matsikkerhet er en viktig del av beredskapen vår så la dette telle med når du putter stemmeseddelen i urna på valgdagen.  Kanskje du bokstavelig talt skulle la magefølelsen være med å bestemme?

Trygg mat, dyrevelferd og utnytting av utmarka.

Det er viktig for oss at den maten vi spiser er trygg. Norge er en av de aller beste i klassen, vi har høye krav og god kontroll. Sjøl synes jeg ikke det finnes noe bedre enn god helgefrokost med bløtkokt egg og bacon. Det kan jeg nyte fordi vi er et av få land som fortsatt kan spise bløtkokte egg, fordi norske egg er fri for salmonella. Takket være god dyrehelse og dyrevelferd i alle produksjoner.Det er heller ingen andre bønder i Europa som bruker mindre antibiotika i matproduksjon enn oss. Ved å sende dyra våre på beite kan vi gjøre om gras til menneskemat, og det gir oss også det åpne kulturlandskapet som vi er så glad i.

Vil du at det skal fortsette slik? Da må du ha med deg mat- og landbrukspolitikken i bakhodet når du stemmer. Da må vi sørge for å opprettholde importvernet, sikre eiendomsregelverket som for eksempel konsesjonsloven og sørge for at vi fortsatt har god markedsbalansering. Også handler det selvfølgelig også om at bonden må betalt for jobben som gjøres for at han eller hun skal fortsette med å produsere mat.

Innovasjon og over 90.000 arbeidsplasser

Vi som bønder produserer råvarer og vi er rundt 45.000, de råvarene vi produserer sørger for 40.000 jobber i næringsmiddelindustrien. Det synes jeg er viktig, fordi det i seg sjøl utgjør mange arbeidsplasser og vi har kontroll på næringskjeden fra jord til bord.

I landbruket er vi også gode på innovasjon, det kan produseres «plaster» av hinna innenfor eggeskallet. Vi har så friske og gode dyr at genene til husdyra våre etterspurt også langt utenfor landets grenser. Jeg trur også at landbruket vil bli enda viktigere i framtida, vi er en del av den nye bioøkonomien.

Matsikkerhet og klima.

Vi er så heldige å bo i et rolig hjørne av verden, men det er på mange måter et urolig verdensbilde og det sies at et land bare er tre måltider unna kaos. For meg er det viktig at vi har en matproduksjon og sjølforsyningsevne slik at vi kan håndtere en krisesituasjon.

For klimaet er det også best om vi produser mat sjøl. Det hjelper lite å legge ned matproduksjon i Norge og la andre land ta klimautslippet. Dessuten er bøndene i Norge svært framoverlente på miljø, både ved å ta i bruk ny teknologi og gjøre ting på en klimasmart måte.

Godt matvalg, la magefølelsen være med å bestemme. Bruk stemmeretten!

Egil Chr. Hoen, fylkesleder Buskerud Bondelag