Kandidater til Bygdeutviklingsprisen vurderes etter økonomisk resultat, sysselsetting – særlig for kvinner og ungdom, utnytting av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet og nyskaping/originalitet.

Det kreves at virksomheten skal ha lagt etableringsfasen bak seg og kommet i etablert drift. I tillegg til kriteriene for Bygdeutviklingsprisen har juryen lagt vekt på følgende:

  • Vinneren har klart å etablere en levedyktig mølle-bedrift for økologisk korn. Mølla distribuerer til dagligvaremarked og storhusholdning. De er meget aktive i å markedsføre økologiske og kornsorter mot både forbrukermarkedet og bakere.
  • Økologisk Spesialkorn har regionalt og nasjonalt engasjement ved å fokusere på kornsorter som oppfattes som sunnere og med større genetisk diversitet enn dagens kornsorter.
  • Økologisk Spesialkorn representerer et initiativ som bidrar til økonomisk levedyktig produksjon hos økologiske bønder.
  • Vinneren er det første selskapet i Norge som er godkjent som såkornprodusent for bevaringsverdige kornsorter.
  • Økologisk spesialkorn er aktive med å spre kunnskap om økologi og dyrking av urkorn.

Juryen for årets utdeling har bestått av Elin Røed, styreformann i Innovasjon Norge, Buskerud og Vestfold, Tore Øystein Strømsodd, direktør for Innovasjon Norge, Buskerud og Vestfold, Otto Galleberg, fagsjef jordbruk og næringsutvikling, Fylkesmannen i Buskerud og Olav Sandlund, landbruksdirektør i Vestfold.

http://spesialkorn.no/

 

For ytterligere informasjon:

Beret Mette Haga, Innovasjon Norge Buskerud Vestfold

Papirbredden – Grønland 58, boks 835, 3007 Drammen

Tlf: 30 01 89 25 mobil: 93 45 04 91
E-post: beret.mette.haga@innovasjonnorge.no