Mange saker sto på agendaen da Buskerud Bondelag og Akershus Bondelag hadde felles styremøte 10. oktober. Møtet var lagt til Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker hvor også årets lokalmatgründer, Olav Lie-Nilsen holder til. Vi startet derfor møtet med å få en orientering av hotelleieren, bonden og lokalmatgründeren.

-Jeg tok over hotellet like før finanskrisen kom for fullt, og vi brukte den første tida til blant annet å rekonstruere hageanlegget og kjøkkenhagen. Det gjorde noe med identiteten vår og vi gikk over til å bli en opplevelsesleverandør, innledet gründer og hotelleier Lie-Nilsen.

- Jeg kommer fra gård, og synes det å produsere mat er noe av det mest meningsfylte en kan drive med. For noen år siden fikk jeg anledning til å kjøpe gården Øvre Kjekshus. Gården måtte bygges opp fra grunnen av. Nå produserer vi både kjøtt og melk og vi har etablert ysteri i det gamle badebassenget fortalte en stolt gründer som også kunne fortelle at to tredjedeler av maten som serveres på hotellet kommer fra gården, forteller Lie-Nilsen videre.

Lie-Nilsen er også en svoren tilhenger av samvirke og kunne fortelle at lokalmatsatsingen på Thorbjørnrud ikke hadde vært mulig uten samvirke. – Vi må også bli flinkere til å synliggjøre og snakke om den kompetansen som faktisk finnes i landbruket avsluttet Lie-Nilsen sin orientering med.

Olav Lie-Nilsen og fylkesleder Egil Chr. Hoen

 

Etter orientering fortsatte vi med felles styremøte, og det var mange saker på agendaen.

Jordvern, arealdisponering og grunneierrettigheter var en av temaene som ble diskutert. Ole Andreas og Svein fra hhv Buskerud og Akershus innledet til diskusjon. – Vi har flere felles utfordringer kunne representantene fra bondelagene i Akershus og Buskerud konkludere med. Begge fylkene har utfordringer med store samferdselsprosjekter og bynære områder som er utsatt for stort press.

Ole Andreas Lilloe-Olsen forteller om hvordan vi jobber med jorvernarbeid og arealsaker i Buskerud.

Jordbruksforhandlingene 2017 sto også på agendaen. Fylkesleder Sigurd Enger fra Akershus og Egil Chr. Hoen fra Buskerud innledet til debatt. – Kornøkonomi og målrettede virkemidler for å øke matproduksjonen innenfor de områdene det er mulighet blir viktig. Likeledes tilgang på kapital for å fornye gårdsdriften innledet fylkeslederne og fortsatte med å trekke fram investeringer i jorda som grøfting og nydyrking.

Sigurd Enger, fylkesleder i Akershus og Egil Chr. Hoen innleder om jordbruksforhandlingene 2017.

Klima- og miljø tiltak og hvordan fylkene skal jobbe med valget 2017 sto også på agendaen.

Gjengen fra styret i Buskeud og Akeshus Bondelag.