- Det er alltid nyttig å ha dialog med de politiske partiene og vi er takknemlig for at de tar seg tid til å møte oss, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen

Lier ordfører Gunn Cecilie Ringdal sitter i Høyres programkomite og kunne fortelle at de har hatt mange møter og besøk for å ha et godt grunnlag for å skrive programmet. – Vi har også vært i Lier og hatt møter med gartnernæringen bekreftet Ringdal.

Buskerud Høyre har også jobbet mye med programmet kunne Anders Werp og Kristin Ørmen Johnsen fortelle. – VI er opptatt av landbruket også henger sammen med andre politikkområder som helse, forsvar og reiseliv fastslo Ørmen Johnsen.

 Lier ordfører Gunn Cecilie Ringdal, stortingsreprsentanene Kritstin Ørmen Johnsen og Andes Werp og fylkessekretær Morten Sandnes møtte Buskerud Bondelag på Foss Gård

Mange temaer ble belyst, og fylkesleder Hoen tok blant annet opp konsesjonsloven og at det er viktig fra Bondelagets ståsted at denne står fast. Werp og Hoen kunne fastslå at vi på dette punktet ikke kom til å bli enige, men at vi har andre områder med sammenfallende synspunkter.

Vi var også innom temaer som antibiotika resistens, økonomi, investeringer og biologisk mangfold.

Fylkesleder Hoen poengterte at grunnlaget for matproduksjon ligger i jorda og planteproduksjon og at er svært viktig at vi tar vare på og utvikler matjorda. – Dette er viktig og det skal vi ta med oss, bekreftet Høyres delegasjon og oppfordret oss til å komme med innspill til programkomteen både på dette og andre områder som vi diskuterte i løpet av møtet. - Vi takker for den muligheten, og det skal vi selvfølgelig benytte oss av avsluttet fylkesleder Hoen.

Egil Chr. Hoen og Ole Hans Unelsrød i samtale med Kristin Ørmen Johnsen.