Tørkesommeren

Det var flere temaer på agendaen da Buskerud Bondelag møtte Høyre i Buskerud. Etter den ekstremt tørre sommeren var det nødvendig med en kort oppsummering av situasjonen i Buskerud. -Vi er godt fornøyd med at det ble framforhandlet ei krisepakke, selv om enkelte ting kunne vært bedre og trakk fram som eksempel at en del kornbønder vil bli rammet hardt økonomisk. -Norge har et godt system for avlingsskade-erstatning og det må vi ta vare på sa Hoen.

Klimafond

Tørken ble en naturlig overgang til klima, og en av temaene vi diskuterte var klima- og miljøfond for jordbruket. – For landbruket er det svært viktig at vi kan gjøre tiltak som kan forberede oss på et mer ekstremt og skiftende klima, et klima- og miljøfond kan være et viktig virkemiddel understreket Hoen.  

-Dette er interessant og dette skal vi ta med oss videre, vi mener også det er viktig at landbruket har mulighet til å gjøre de nødvendige tiltakene sa Ørmen Johnsen og Ringdal.

Fra venstre; fylkessekretær Morten Sandnes, stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal

MatRiket

Forrige gang vi møtte Høyre i Buskerud var arbeidet med å se på mulighetene for en mathall i Lier akkurat startet opp og Ørmen Johnsen etterspurte status og hvordan vi kan promotere Buskerud som matfylke, spurte Ørmen Johnsen. Mange Wegel, prosjektleder for MatRiket, tok seg tid til å komme innom å orientere om status og kunne fortelle at arbeidet med forprosjektet er i full gang.  – Dette heier vi på i Lier, og kommunen har også bevilget midler til prosjektet sa Ringdal.

Naturbruksutdanning, grønt fagsenter og rovdyr

Vi var innom mange temaer, og benyttet også anledningen til å ta opp rovdyrproblematikken. – Vi ber innstendig om at rovdyrforliket må følges opp av regjeringa, sa Hoen. Vi orienterte også om forsøksordningen 2+2 agronom og gartner som Buskerud er en del av og at det nå er søkt om å forlenge forsøket til utdanningsdirektoratet tar endelig stilling til dette.

– Vi må også nevnte Grønt Fagsenter som er etablert på Buskerud Landbruksskole. Vi er svært glad for at fokuset på jordhelse og jordas tilstand og at dette vil bli et fokusområde for fagsenteret og skolen. Vi har vært langt framme på dette området i Buskerud , mye takket være Fylkesmannen i Buskerud gjennom prosjektet «Levende matjord».