Jo flere vi er - jo bedre slagkraft

Norges Bondelag er en medlemsorganisasjon og i Buskerud er vi ca 3865 medlemmer. I november er det verveaksjon over hele landet, og det forventes at vi i Buskerud verver minst 90 nye medlemmer. – Dette klarer vi, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen og legger til at dette ikke er mer enn 4-5 medlemmer pr. lokallag.

Premier til beste lokallag og beste verver

Verving er en viktig del av aktiviteten til lokallaga og styret har derfor besluttet å premiere de lokallaga som er flinkest til å verve i november måned. Lokallaget som verver flest medlemmer får 3.000 kr til lokallaget, det samme får lokallaget som har størst prosentvis økning i medlemstallet. Det vanker også et gavekort på 1.500 kr til den enkeltpersonen som verver flest medlemmer.

Også styret og kontoret skal være med på dugnaden og vi har intern konkurranse om hvem av oss som verver flest, så får vi se hvem som stikker av med heder og ære av oss til slutt sier Hoen

- Da er det bare å brette opp ermene å sette i gang. Vi ønsker alle lykke til med ververarbeidet, avslutter Hoen