God aktivitet over mange år

Fylkesleder Håkon Haug Laa la vekt på at dette er et lag som har framvist god aktivitet over mange tiår da han annonserte vinneren av årets lokallag på telefonmøtet. – Norderhov Sogneselskap er landets eldste fortsatt aktive bondelag, og laget har framvist svært god aktivitet over mange år, sa Haug Laa og trakk fram flere eksempler. – Laget har månedlige medlemsmøter, arrangerer sosiale sammenkomster, har hatt fest for unge bønder, har hatt frokostmøte med kommunepolitikere og orientert om landbruket i kommunestyret, er en viktig aktør når det årlige Vårsleppet arrangeres. Lista er lang og tittelen som årets lokallag i Buskerud er velfortjent, understreket fylkesleder Haug Laa.

Godt lagarbeid

Norderhov Sogneselskap var representert på møte både med tidligere leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås som satt som leder til årsmøte i oktober i 2019 og Lars Fredrik Stuve som tok over roret i Norderhov Sogneselskap etter Fagerås. Begge understreket at dette er lagarbeid. – Det er moro å jobbe i et lag som driver så godt, og det at vi klarer å holde et så høyt aktivitetsnivå beror på godt lagarbeid, sier både Fargås og Stuve som takket for prisen.

  

Leder i Norderhov Sogneselskap fram til årsmøtet i 2019, Harald Fagerås - her fra Vårsleppet på Felleskjøpet.

Lars Fredrik Stuve tok over roret i Norderhov Sogneselskap etter årsmøte i oktober 2019

Her har Norderhov Sogneselskap arrangert gårdsbesøk