– Å drive aktivt arbeid svarer seg, både i form av pris, men også i det å være en organisasjon folk legger merke til lokalt, sier en stolt lokallagsleder Endre Rustand.  

Det var Norges Bondelags ordfører Karl Fredrik Okkenhaug som delte ut prisen under den høytidelige årsmøtemiddagen på Lillehammer i kveld. – Nes og Flå Bondelag har hatt jevnt høy aktivitet gjennom flere år, og de markerer seg i media og har et godt omdømme i bygda, sier han om bakgrunn for tildeling av prisen.  

Men det som kanskje gjorde at laget stod frem som en klar kandidat til å bli årets lokallag er innsatsen under ekstremværet Hans. De tok et tidlig ansvar – ikke bare for bøndene, men for hele bygda, hvor blant annet lokallagsleder var tidlig ute med å ta bilder mange steder i bygda, for å dokumentere. Da lokallaget inviterte til befaring etter uværet, var også Norges Bondelag, Mattilsynet, Statsforvalteren og fylkeslaget med. De ble invitert med da samferdselsministeren kom på befaring. Og det var nok en stolt lokallagsleder som ble invitert for å møte Kongen, da han kom for å ta skadene i øyesyn.  

– Nes og Flå Bondelag har fulgt godt opp etter skadene ekstremværet brakte med seg, og har satt fokus på den fortvilte situasjonen mange stod i. Lokallaget har vist i praksis hvor viktig det er å ha et oppegående bondelag når krisa rammer, sier Okkenhaug.  

Andre aktiviteter Nes og Flå Bondelag har gjennom året, er bondepub, gårdsbesøk for barnehagebarn, de har invitert 6. klassinger til et arrangement hvor de fikk lære om både matproduksjon og videreforedling. De har også hatt felles kontrolldag for brannslukkere, og deltatt på frivillighetsfestivalen.  

På spørsmål om hvilke tips Rustand har til andre lokallag, oppfordrer hanBilde av lokallagsleder, Endre Rustand, som tok i mot prisen. til å finne på aktiviteter utenfor landbruket. – Inkludering av hele lokalsamfunnet er viktig. Et eksempel er at vi tidligere har hatt Åpen Gård på en seter som det har vært vanskelig å få deltakere på. Da vi flyttet arrangementet ned til sentrum, der alle er, så fikk vi kjempeoppslutning. Det gir en kjempeboost å arrangere noe der folk kommer, sier lokallagslederen.  

Det var Endre Rustand som tok i mot prisen på vegne av laget.

Nes og Flå Bondelag ble kåret til årets lokallag i Buskerud tidligere i år, og nominasjonen gikk derfra til Norges Bondelag. Prisen er på 15 000 kroner, i tillegg til heder og ære.  

Lokallagene, og aktiviteten de skaper i sine bygder, er grunnfjellet i Norges Bondelag. God medlemsoppfølging og vervearbeid, aktivitet og synlighet i lokalsamfunnet er kriteriene juryen ser etter når årets lokallag skal kåres.