Rundtur i Nedre Eiker

Med på turen var Nina Glomsrud Saxrud og Kay Henrik Bucher fra fylkesmannsembetet for Oslo og Viken. Geir Solli og Arvid Berge var med fra landbrukskontoret for nye Drammen. Nedre Eiker landbrukslag hadde lagt opp til fire gårdsbesøk denne dagen.

 Første stopp var hos Per Martin Lundteigen med datteren Anne Marte. Per Martin har en alsidig grønnsaksproduksjon ,blomster i  drivhus,som selges fra egne utsalgssteder,samt kornproduksjon.

 På besøke hos Per Martin Lundteigen og dattern Anne Marte

Videre gikk turen til Anette og Knut Olav Stryken som driver med smågrisproduksjon i satellitt samt korn.Her ble det fjøsbesøk.

Fjøsbesøk hos Knut Olav og Anette Stryken.

Turen gikk videre til Bjørn Gevelt som serverte lunsj på Stabburet. Det ble servert spekemat med tilbehør og lokallaget kunne opplys om at alt som ble servert var representert i produksjoner i Nedre Eiker.

Bjørn Gevelt tar i mot på Stabburet og serverer de besøkende lunsj.

Hos Hilde og Olaf Ouli driver de med tidligpotet og korn, Nedre Eiker Landbrukslag tok også med de besøkende hit.

På besøk hos Hilde og Olaf Ouli.

Rundturen i Nedre Eiker ble  avsluttet med besøk på Langesøy som er en øy på 200 daa i Drammenselva uten fastlandsforbindelse. Her drives det økologisk landbruk med kornproduksjon,andelslandbruk ,økologisk svineproduksjon og skotsk høylandsfe. Gården drives av John Ragnar og line Stenersen.

En rød tråd gjennom hele reiseruten på sydsiden av Drammenselva var bane Nors foreslåtte planer både med hennsettingsarealer,to spor jernbane og godsterminal. - Vi er svært bekymret, jordvernet er under veldig sterkt press i området vårt, sier lokallagsleder Knut Olav Stryken.

Besøk på Langesøy.

 På vei til Langesøy