Pressemeldingen kan du lese i sin helhet her, her er noen av punktene fra pressemeldingen:

  • MRSA overføres ikke til mennesker via pasteurisert melk. Melk blir varmebehandlet på meieriet gjennom pasteurisering. Bakteriene overlever ikke denne varmebehandlingen, slik at melkeprodukter laget av melk fra denne besetningen kan trygt drikkes eller spises
  • Besetningen er ilagt restriksjoner som innebærer at ingen dyr får slippe ut eller inn av gården. Som et tiltak for å unngå spredning og smitte kan dyr heller ikke leveres til slakt uten tillatelse fra Mattilsynet.

Hele pressemeldingen kan du lese her http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/mrsa_paavist_paa_melkekyr_i_sondre_buskerud.24751

 

MRSA er påvist på storfe tidligere, men dette er første gang det er påvist på speneprøve. Er du storfebonde og lurer på noe i forhold til råd om smittebeskyttelse anbefaler vi å lese notatet som Mattilsynet har utarbeidet «MRSA i storfe- og småfebesetninger – Råd om smittebeskyttelse». Den finner du her. http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/drovtyggere_mrsa_i_storfe_og_smaafebesetninger__raad_om_smittebeskyttelse.21299/binary/Dr%C3%B8vtyggere:%20MRSA%20i%20storfe-%20og%20sm%C3%A5febesetninger%20-%20r%C3%A5d%20om%20smittebeskyttelse

 

Har du spørsmål eller lurer på noe kan du også kontakte kontoret (32 10 99 50 / 92 41 41 37) eller fylkesleder Egil Chr. Hoen (907 51 987)