Samarbeider om politikerkontakt

Vi er fortsatt tre selvstendige bondelag i Viken, men når vi skal prøve å møte alle partiene og diskutere programmene er det godt å være flere om å dele på arbeidet. – Det er en fin ordning at bondelagene i Viken deler på disse oppgavene, sier Haug Laa.

Bondelagene i Viken har fordelt partiene ut ifra kontakter og bekjentskaper i de ulike partienes programkomiteer. På møte med Venstre i Viken stilte fylkesleder Håkon Haug Laa, nestleder Steffen Green og organisasjonssjef Wenche H. Redzepi

 

Landbruk i Venstres partiprogram

Kristine Nore presenterte de viktigste hovedpunktene i programmet med hensyn til landbruk. – Vi er veldig opptatt av jordvern, dette handler om å bevare natur- og jordbruksområder for utbygging.  Vi vil slutte å omdisponere jordbruksområder og natur til byggeprosjekter, sier Nore.

I samtalene med Venstre var vi innom mange områder, og kom med våre innspill.  – Den gode dialogen med de politiske partiene er svært viktig for oss, understreker Haug Laa og Green

Kristine Nore, Viken Venstre - nestleder i Buskerud Bondelag Steffen Green og fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Klima viktig tema

Klima og landbrukets klimaplan ble viet litt ekstra oppmerksomhet og Haug Laa trakk fram de viktigste punktene.

– Det er viktig for oss å vise at næringa tar ansvar, vi skal følge opp våre forpliktelser gjennom avtalen vi har med Staten og det skal vi klare uten kjøttkutt som virkemiddel slår Haug Laa fast.