Enig om virkelighetsbeskrivelsen

– Vi er enige om virkelighetsbeskrivelsen for norsk landbruk, sa stortingsrepresentant og leder av Buskerud Ap Even Røed etter fylkesleder Håkon Haug Laa sin innledning hvor jordbrukets krav var et viktig tema. -Landbruket er viktig for at vi skal ha levende bygder, matvaresikkerhet og en verdikjede fra jord til bord, sa Røed men understreket samtidig at regjeringa har flere år på oppfylle Hurdalsplattformen. 

Fra Buskerud Arbeiderparti deltok også Ståle Versland fra fylkesstyret i Buskerud Ap, Versland har ansvaret for landbrukspolitikken i Buskerud Ap. Fylkessekretær Kristian Kirkerud deltok også på møtet.

Jordbruksoppgjøret

Vi var innom flere temaer, men med kravet lagt fram dagen i forveien var det naturligvis sentralt.

- Kravet uttrykker den svært alvorlige økonomiske situasjonen i landbruket. Mens behovet for egen matproduksjon har økt, står vi i fare for å redusere den i Norge. Dette kravet er det som må til for å kompensere for ekstraordinære kostnader, løfte bondens inntekt og sørge at de som er i næringa fortsetter og at unge tør å ta steget inn. Løpende matproduksjon  er den beste matsikkerheten, sa Haug Laa under møtet og understreket alvoret i situasjonen.

Ståle Versland fra Arbeiderpartiet understreket også at landbruket har en viktig plass i Hurdalsplattformen, hvor en har forpliktet seg til å legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mot andre grupper.

Mange temaer

På sakslista sto også flere temaer og vi var innom landbrukets arbeid med klimaplanen. Buskerud er et pressområde, og jordvern er derfor også alltid et aktuelt tema og vi var også innom den massive hytteutbyggingen i deler av fylket vårt. I tillegg sto også dyrevelferd og sesongarbeidskraft på sakslista. 

Røed trakk også fram kjedemakt som et viktig tema som Ap er opptatt av.