De tre innlederne; jordskiftedommer Knut Klev, Prosjektleder i FKT prosjektet Per Fossheim og fagleder skogbruk i Modum Kommune belyste ulike sider ved utmarksbeiting og gjerdehold.

Etter de enkeltes innlegg ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. I diskusjonen fremkom det at det ikke uventet at det er de klassiske konfliktområdene som gir utfordringer, skade på skog og da særlig tråkkskader på planter, stort beitepress på enkelte områder, manglende gjerde mot innmark/dårlig vedlikeholdte gjerder, dyr som går igjen på beite å skaper konflikt med jegerne.

Møte bidro forhåpentligvis godt til at "trykket i trykkokeren" og  at det kan komme i gang en prosess som bidrar til å løse utfordringene på en god måte for alle parter.