Utdanningen til agronom og gartner er i dag en av få yrkesfaglige utdanninger som avsluttes med vitnemål/kompetansebevis etter tre års opplæring i skole. For de aller fleste andre yrkesfag avsluttes opplæringen med fagbrev etter to års opplæring i skole etterfulgt av to års opplæring i godkjent lærebedrift.

Denne opplæringen som nå skal prøves ut i 5 forsøksfylker, vil altså følge sammen modell som øvrige fag innenfor fag – og yrkesopplæring.

 

Program