Aktiv fylkesleder med variert drift

Egil er gift og har tre barn. Bonden på Hoen Øvre i Øvre Eiker nyter godt av jordsmonnet i Eikerbygda. -Bygdas jordsmonn er av landets beste, og i kombinasjon med gode klimaforhold høstes det normalt store avlinger, sier Hoen.

Egil tok over gården av sin far i 2003. Han har utviklet gården og dagens produksjon er smågris, amme-ku og kornproduksjon, drevet jordbruksareal er 1800 da. Til gården ligger det også skogsareal og grus- ressurser som utnyttes. Omfanget av produksjonen gjør at Egil og kona er sysselsatt i full tid på gården.

 Stort miljøfokus

Miljøtankegang er viktig for dagens leder i Buskerud Bondelag, som medeier og daglig leder av Eiker Bioenergi A/S blir skogsflis gjort om til god vintervarme. I gårdsdrifta blir ny teknologi benyttet i form av N-sensor for presisjons gjødsling og kompostering av talle for å gi økt jordkvalitet.

Bonden på Øvre Hoen har barn som er aktive innen ulike idretter, med dette følger det også engasjement i idrettslag i kommunen.