Kornproduksjon med vekstskifte

Unelsrød produserer både matkorn og fôrkorn, og prøver hvert år å få mest mulig matkorn. – Det er viktig å drive med vekstskifte og her bruker jeg blant annet erter. Neste år har jeg tenkt å bruke åkerbønner som proteinvekst for vekstskifte, sier Ole Hans. Unelsrød tørker alt kornet ned til 15% og lagrer mest mulig, han har lagerfasiliteter til cirka 550 kubikkmeter. - Årets tørkesommer gikk hardt utover Buskerud,  særlig hveteproduksjon ble hardt rammet og har mange har lidd betydelige tap. Vi håper på en god sesong neste år, sier Unelsrød. Unelsrød er også en av mange som har sådd høstkorn i år. Unelsrød kan fortelle at det aldri har blitt sådd mer høstkorn i Norge.

Gården har to traktorer som går i brøyting på vinteren i Drammens-området. I tillegg til å kjøre selv har han en innleid sjåfør som er med på brøytinga. Unelsrød har også en del skog i sameie og det er sameiet som drifter skogen sammen

 

Interessant å være med i kornutvalget i Norges Bondelag

Unelsrød sitter også i kornutvalget i Norges Bondelag hvor han nå er på sin andre periode i utvalget. – Det er svært interessant å få være med her, vi har hatt flere nyttige fagturer og en av hjertesakene mine er naturlig nok å sørge for gode kår for kornbonden, fastslår Unelsrød. Han kan fortelle at kornutvalget er rådgivende organ for Norges Bondelag i kornsaker. Kornutvalget i Norges Bondelag har mange saker på tapetet framover kan Unelsrød fortelle.

 -Kornutvalget er sterkt involvert i Kornkonferansen som arrangeres 31.januar, jeg oppfordrer alle som er interessert i korn til å ta turen, sier Unelsrød. Han kan også fortelle at kornutvalget i Norges Bondelag har startet med forberedelser til jordbruksforhandlingene i 2019. – Vi jobber også med et nytt styrevedtak  angående bruk av slam og vi har faste møter med markedsregulator Felleskjøpet som orienterer om marked og situasjonen, sier Unelsrød

Det må også legges til at vi jobbet mye med krisepakka og avlingsskade korn, men staten kom oss ikke i møte på dette. – Vi jobber videre med forslag til endringer i avlingsskadeordningen og trykker på når det gjelder kornberedskap, i første omgang såkorn men også matkorn og fôrkorn, avslutter Unelsrød.

Ole Hans Unelrsrød på fagtur med kornutvalget.