Jordbær, korn og brøyting

Green har siden 2010 jobbet fulltid på gården hvor hovedproduksjon er jordbær og korn. - Vi har 400 da eid areal og totalt driver vi ca. 1850 da, av dette er ca. 120 da jordbær i full bæring, sier Steffen.

-Med jordbæra følger et yrende liv om sommeren og vi har gjort i stand gode overnattingsfasiliteter til de innleide jordbærplukkerne, sier Green. Han legger også til at mange av plukkerne har vært med i mange år.  -Av kornproduksjon på Breivik gård er det både matkorn og fôrkorn, og vi prøver selvfølgelig å få mest mulig matkorn.  Selv om det er mye leid jord har vi store rasjonelles skifter og det er 8 km til det skiftet som er lengst unna, legger han til.

For fem  år side satte Steffen og faren opp tørke selv, og han kan fortelle at dette ikke var noen jobb som var fort gjort. – Vi fikk flere paller med skruer og det sier vel sitt, sier Green og tilføyer at tørka har fungert bra.

På vinterstid brukes traktorene til brøyting slik at maskinparken kan utnyttes. Til  gården hører  også med 1800 da skog.

Steffen synes det er både spennende  og interessant å sitte i styret i Buskerud Bondelag og kunne være med å bidra.

 

I juni hadde vi styremøte i Buskerud Bondelag hjemme hos Steffen, her forteller han oss om jordbbærdyrkinga på gården.

 

Sitter i styret i Gartnerhallen i Viken

Green sitter også som første vara til styret i  Gartnerhallen region Viken. Fra 2018 er han også medlem i styringsgruppa for jordbær i GPS (Grønt Produsentenes Samarbeidsråd) hvor han er representant for Gartnerhallen. Her har de daglige møter i sesongen. – Det er svært interessant å få være med så tett på å og kunne påvirke i egen næring, avslutter han.

Green benytter også anledningen til å ønske alle våre medlemmer en riktig god jul!