Brenner for frukt og bær, bekymret for arbeidskraft-situasjonen

Ola er fra Kjos gård som ligger rett i nærheten av Spikkestad sentrum. Ola tok over Kjos Gård i 2018 og sammen med nabo Ole-Martin Rud startet de opp O`Bær før de tok over hver sin gård. Ola hadde et sterkt ønske om å komme inn i næringa før han tok over og sammen med nabo Ole-Martin plantet de allerede sommeren 2015 sine først 10 daa med bringerbær. I dag driver de 40daa med bringebær, hvorav 35 daa i tunell.

-Jeg brenner for bær og frukt-produksjon, det er viktig at vi har så stor norskandel som mulig. Akkurat nå er min aller største bekymring arbeidskraft til innhøstings sesongen, dette har gitt oss mange bekymringer, sier Ola Kure Skinnes.

Bakgrunn fra forsvaret og utdanning som maskiningeniør

Ola har bakgrunn fra forsvaret hvor han har tjenestegjort i 3 år, med utdannelse fra Hærens befalsskole. Etter forsvarstjenesten begynte han på treårig bachelor studie som maskiningeniør på Høgskolen i Sørøst Norge ved avdeling Kongsberg. Utdannelsen ble fulført sommeren 2016. Ola tok over Kjos gård 01.01.18.