Den overtok han etter en onkel og tante bare 21 år gammel ved tusenårsskiftet i år 2000. Han kunne med andre ord akkurat feire 40-årsjubileum nå i oktober i år. Ole Anders var akkurat ferdig med tømrerutdanning året før han overtok, men har hatt god bruk for tømrerutdanninga også som bonde.


Ole Anders lever sammen med sin samboer Siw Hege Eriksen og sammen har de to barn på henholdsvis 4 år og 1 ½ år. De driver med mjølkeproduksjon, ammeku og skogsdrift. Besetningen er på totalt 150 dyr med stort og smått, hvorav ca. 30 mjølkekyr. Skogen er betydelig, men er spredt på mange teiger på begge sider av riksvegen. Om sommeren har de aktiv stølsdrift på Golsfjellet.


Ole Anders er fremtidsoptimist og har nylig satt i gang med bygging av ny driftsbygning. Stålkonstruksjonen er ferdig nå rett før jul. – Man må være optimist skal man drive i denne langsiktige bransjen, sier Ole Anders. – Men folk skal ha trygg mat også i framtida.

Ole Anders hadde sittet i lokallagsstyret i Gol Bondelag før han fikk verv i fylket. Han var først andre vara og har vært første vara de siste tre årene.
Han vil jobbe for at bønder sikres økonomi, ikke bare til å drive, men også til å fornye seg og opprettholde et moderne driftsapparat.
Han ser viktigheten av Bondelagets arbeid og ønsker å skape engasjement helt nede på grasrota. Her skulle han ønske det fantes en resept på den rette medisin for å få det til.
- Vi er helt avhengig av Bondelaget. Bondelaget har vært helt avgjørende for næringen, for at vi kan drive slik vi gjør og at vi har kommet dit vi har kommet, sier Ole Anders. Han skulle ønske alle innså det. Ole Anders vil gjerne bidra selv og det er derfor han engasjerer seg i styrearbeidet.
Ole Anders leder også arbeidet i husdyrutvalget i Buskerud Bondelag. Han har stor interesse for husdyr og synes særlig arbeidet igjennom utvalget gir ham mye. - Det er nyttig at husdyrbønder med ulike produksjoner møtes og diskuterer felles utfordringer, avslutter Ole Anders.