Per Olav Krekling og Egil Hoen fra Øvre Eiker slår et slag for matvalget. Foto: Kari Sanden, Eikerbladet.

Skal vi fortsette å være ei viktig næring er det ikke likegyldig hvem som sitter ved roret etter valget.

Hver 10. bedrift i Norge er en landbruksbedrift, og næringsmiddelindustrien er Norges største ikke-oljerelaterte industri. Matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder.

 Landbruk = å bruke landet, bruke jorda og skogen. Vi representerer framtida og det grønne karbonet. Ingen klarer seg uten mat, og av trestokken kan en lage de samme produktene som en lager av olje. Norges befolkning øker, og det å produsere mat i Norge på norske ressurser er viktig og solidarisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig fordi alle land bør ha en egen matproduksjon som en del av beredskapen. Viktig for forbrukeren fordi det gir oss mulighet til å kontrollere hele verdikjeden fra jord til bord og vi produserer trygg mat i Norge. Viktig for hvordan landskapet vårt ser ut – uten dyr på beite gror landet vårt igjen. Vi er landets nest største hyttefylke og det er ikke sikkert hyttefolket og turistene i Hallingdal og Numedal synes området er like attraktivt om landskapet gror igjen.

 

 

 

 

 

 

Norsk matproduksjon på norske ressurser er et verdivalg. Det valget skal vi ta 9. september. Sett deg inn i skillelinjene i politikken på http://www.bondevenn.no/matvalget og tenk at ditt valg vil påvirke om vi fortsatt skal ha en solid matproduksjon i Buskerud, hva du skal ha på brødskiva di til frokost og hvordan fylket vårt skal se ut om 10 år.

Bruk stemmeretten din – godt valg!!

Buskerud Bondelag