Hva er MatRiket?

-Vi er fortsatt inne i et forprosjekt, men nå har vi kommet så langt at vi kan informere om status, sa prosjektleder Magne Vegel. Han informerte også om at Landbruksparken A/S, som er prosjektselskapet for MatRiket, eies av Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og småbrukarlag og Harald Buttedahl. Forprosjektet startet i juni i 2018 og avsluttes i juni 2019.

- Vi må ha dere som produsenter med på laget, sa Vegel.

Fylkesleder Håkon Haug Laa ønsket velkommen

Prosjektleder Magne Vegel orienterte om prosjektet

Harald Buttedahl ledet oss gjennom kvelden.

Den lille, den litt større og den store ideèn

Mathall i Lier startet som den lille ideen om å opprette en mathall i Lier i form av et større gårdsutsalg, ideen utviklet seg til å omfatte noe mer og etter hvert til den store ideen om å utvikle MatRiket til en næringsklynge for matproduksjon, landbruk og tilknyttede næringer. -Det skal være plass til alle her, både store og små produsenter, fastslo Vegel.

 

Hvor skal MatRiket ligge?

Linnesvollen Gård er synlig og markedsriktig plassert med sin plassering rett ved E18, det er denne lokasjonen som har utmerket seg som det beste alternativet for et framtidig MatRiket i Lier. Potensialet er stort, bare 30 min kjørevei fra Linnesvollen befinner det seg 300.855 husholdninger og nærmere 2000 hytter. Det passerer mellom 50. og 70.000 biler her hver dag. – Dette burde det være store muligheter for å utnytte, fastslo prosjektleder Vegel.

Samlokalisering av Felleskjøpet og MatRiket gir gode synergi-effekter.

Områdereguleringen av Holmen som nå er i gang vil få betydning for Felleskjøpet i Drammen, vi har startet prosessen med å relokalisere oss og da er Linnesvollen svært aktuell for oss,  eiendomssjef i Felleskjøpet AGRI Stein Wennberg. – Vi mener vi kan få gjensidige svært gode synergieffekter med en slik samlokalisering, fortsatte Wennberg.

Eiendomssjef i Felleskjøpet AGRI, Stein Wennberg