Konferansen byr på mange spennende foredragsholdere og tema. Vi tar for oss landbrukets plass i det grønne skiftet, ser på mulighetene for å etablere et regionalt matsenter i Buskerud og flere bønder gir oss eksempler hvordan produsentsamarbeid kan gi økt matproduksjon og verdiskapning. Kristine Rise er markedsansvarlig i Oi! og vil fortelle om matmanifestet de har i Trødelag og trøndersk matfestival.

Hele programmet finner du her

Lenke til påmelding finner du her