Til kamp for å bevare matjorda

Øvre Eiker Bondelag med lokallagsleder Per Olav Krekling i spissen gikk lørdag 07.01. til aksjon for å vise hvor mye matjord som vil rammes om dobbelstpor Mjøndalen - Hokksund legges i denne trasèen. - Det er viktig for oss å vise hvor mye matjord som faktisk går med, sier lokallagslederen. Med seg på laget hadde de også entrepenør og bonde Rune Isachsen som stilte med både helikopter og filmmannskap. Ikke bare stilte bøndene mannsterke opp, aksjonen har fått bred omtale i lokale og regionale medier også.

Lokale bønder i aksjon for å vise hvor traseen vil gå. Helikopteret filmer traseen.

 

Isachsen og Øvre Eiker Bondelag vil bruke filmen de lager som et verktøy overfor Jernbaneverket, andre beslutningstakere og politikere - for å vise hvor dramatisk inngrepet blir hvis man velger korridoren over jordene som trasé for det nye dobbeltsporet mellom Mjøndalen og Hokksund.

- Denne trasèen vil være dramatisk og ta mer enn 400 da dyrka mark. I tillegg må vi også huske på at dette er noe av den beste matjorda vi har i Norge med svært høye avlingsnivåre slår Krekling fast.