Nyttige og viktige innspill til jordbruksforhandlingene

Vi har hatt runde to med regionmøter for å få innspill til hva Buskerud Bondelag skal prioriteret i vårt innspill til jordbruksforhandlingene. På Gol 14. februar innledet nestleder Håkon Haug Laa. 15. februar var det regionmøte på Tyrifjord, her innledet fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Begge er enige om at innspillene fra lokallaga er nyttige og viktige. - Dette tar vi med oss i den videre behanlingen når vi skal lage vårt innspill til Norges Bondelag sier Hoen og Haug Laa.

På møtene ble produksjonsregulering, de enkelte produksjonene, investeringsmidler og flere andre temaer diskutert.

Fra regionmøte på Gol

Egil Chr. Hoen innleder på Tyrifjord