- Vi har hatt både barnehager, skoleklasser og eldreinstitusjon på besøk her på Søndre Gjerpen Gåed sier lokallagsleder Albert Hess.

For de eldre fra Fjell bo- og servicesenter var det et kjærkomment møte med dyra i fjøset og  rullestoler var ingen hindring for å få tatt lammene nærmere i øyesyn.

Kjærkomment møte for mange eldre.

Læringsverkstedet Skoger barnehage har vært her med flere avdelinger og det er stor stas for de minste og lam, kaniner og hamster. Noen var også så heldig å få være med og slippe ut sauer på beite, sier lokallagsleder Hess.

Spennende opplevelse med for Skoger læringsverksteds barnehagebarn.

Dette er et tilbud til både barn og eldre som vi ser blir satt pris på avslutter Hess.