-For å øke den norske matproduksjonen må det lønne seg å bruke alle norske jordbruksarealer til matproduksjon. Jeg og flere med meg fra Buskerud satt ringside når Stortinget behandlet jordbruksmeldinga og Stortinget har lagt klare føringer for jordbrukspolitikken. Når staten mener at jordbruket er umusikalske med sitt krav må regjeringa være tonedøv når den ikke lytter til Stortingsflertallet. Regjeringa følger ikke opp dette og har fortsatt ingen ambisjoner om å løfte de små og mellomstore brukene, sier fylkesleder Hoen med ettertrykk.

I dag fikk jordbruket overlevert statens tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Statens tilbud kommer to uker etter at Stortinget vedtok en ny landbrukspolitikk.

 

Omkamp fra regjeringa

- Tilbudet er ei videreføring av politikken denne regjeringa har forsøkt å føre de tre siste årene. Her tar regjeringa en omkamp på landbrukspolitikken Stortinget ikke ville vedta. Dette er ei ideologisk markering fra regjeringa, sier Hoen.

Stortinget har gitt regjeringa en klar bestilling om et mangfoldig landbruk, og å redusere inntektsgapet til andre grupper. Regjeringa svarer ikke på noen av oppgavene.

- Stortinget har fastsatt et mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Det er det viktigste virkemiddelet for å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Regjeringa svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. Hoen er skuffet over at det ikke vises vilje til å oppfylle vedtatt politikk.

 - Regjeringa legger opp til at landbruket skal hente ut mer av inntektene i markedet, samtidig som de tar fra oss mulighetene til å sikre markedet for landbruksvarer. De gir med den ene handa og tar med den andre.

 Hoen er også skuffet over at det ikke er noen satsing på kornproduksjon som er svært viktig for å sikre bruk av norsk areal. Tilbudet slår også svært negativt ut for bønder som produserer svin, kylling, kalkun og egg da kraftfòrprisen økes med 12 øre per kg, disse produksjonene kan ikke dekke kostnaden med økt pris på produktene. Dette blir vanskelig for allerede hardt pressede produksjoner.

 Tilbudet innebærer også en omprioritering innen ulike beitetilskudd. Det er positivt å styrke utmarksbeite, men de som har ku på innmarksbeite kan få redusert inntektene sine med mange titusener.

 

Vanskelig utgangspunkt

 Jordbrukets organisasjoner mottak tilbudet fra staten fredag klokka 10.00, og skal nå vurdere om det er grunnlag for videre forhandlinger.

 - Regjeringa skryter stadig vekk av hvor bra det går med norsk landbruk, men de er ikke villig til å satse på det. Tilbudet tar verken landbruket eller Stortinget på alvor, og det er et vanskelig utgangspunkt for forhandlinger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Chr. Hoen.

Fylkesstyret var samlet i Drammen når statens tilbud ble lagt fram.