Lunsjmøte i Lier

Av Sissel Waaler,
  • Tips en venn om denne siden

Det var godt oppmøte av grønt, fukt- og bærprodusenter da Lier Bondelag og Buskerud Bondelag inviterte til lunsjmøte på Lier Asvo. Bjørn Gimming 1.nestleder Norges Bondelag tok turen til Lier. Tema var jordbruksforhandlingene og mange kom med innspill på hva som må prioriteres.

Landbruket ut i skolen

Torsdag 23.5.19 arrangerte Norderhov Sogneselskap gårdsbesøk på Hjelmerud gård for førsteklassinger. Dette ble gjort for å spre kunnskap og gi barna mulighet til å lære mer om hvordan det er på en gård og hvordan melkeprodukter blir til.

Glad for avtale i jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble enige med staten om en jordbruksavtale for 2020 16. mai. -Jordbruket forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Toppkarakter til 59 grader Topptur

Onsdag 15. mai var det nok en gang duket for 59 grader Topptur for naturbruks-skolene. – Vi er strålende fornøyd med arrangementet. Ikke minst må vi rette en stor takk til alle som bidrar til at dette blir en så bra dag, både sponsorer og de som stiller opp på postene, sier toppturgeneral Karl Henrik Berke. Også i år stilte Buskerud Bondelag opp på en post, denne gangen med pallestabling med traktor.

Bondelunsj på Skoger samdrift når Staten la fram sitt tilbud

Skoger bondelag hadde tradisjonen tror lunsj på Skoger samdrift i forbindelse med fremleggingen av statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Diskusjonen gikk livlig rundt bordet. – Dette er en tradisjon vi har hatt i Skoger i mange år nå, sier fylkesstyremedlem Ole Hans Unelsrød.

Ingen offensiv satsing

Retningen mot færre og større gårdsbruk i norsk landbruk videreføres når staten har lagt fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa.

Vårslepp på Ringerike

I helgen var det igjen klart for "Vårslepp på Felleskjøpet, Hønefoss". Arrangementet er tradisjonsrikt og er et samarbeid mellom Felleskjøpet, Norderhov Sogneselskap, Hole Landbrukslag og Ådal Landbrukslag.

Et krav som styrker landbruk i hele Buskerud.

Jordbrukets krav styrker muligheten for å bruke jorda i hele fylket vårt og over hele landet, det er en forutsetning for en framtidsretta og bærekraftig matproduksjon, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Rundtur rundt Krøderen

I starten av april inviterte Krødsherad Bondelag til rundtur rundt Krøderen med besøk hos ulike bønder. Det var godt oppmøte og første stopp var å se på nytt maskinlager på Nordre Bjøre gård.

Flesberg og Rollag bondelag serverte kommunestyret mat og info

Flesberg og Rollag bondelag møtte representanter fra kommunestyret i Flebserg før påske og serverte lokalprodusert mat sammen med budskap om landbruket i kommunen. – Dette var nyttig og vi fikk gode tilbakemeldinger på at budskapet også nådde fram, sier lokallagsleder Kari Solibakke Klev

Stor inntektsnedgang for bonden

Ferske tall fra budsjettnemda for jordbruket viser en beregnet inntektsnedgang på 23 500 kr per årsverk i 2019. De som kan forvente størst nedgang er bønder som driver med korn og svin hvor forventet inntektsnedgang er på over 25 prosent sammenlignet med 2017. – Den svake inntektsutviklingen gir et viktig signal inn mot årets jordbruksoppgjør, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa og legger til at det er viktig å prioritere korn ved årets jordbruksoppgjør.

Høytidelig åpning av ammekufjøs i Røyken med snorklipping

Denne uka var det høytidelig åpning av nytt ammekufjøs hos Kirsti og Hans Petter Transet. Ordfører i Røyken, Eva Noren Eriksen stod for snorklippingen og 11 politikere fra alle partier hadde møtt opp. - Dette var en god anledning til å snakke med lokale politikere, og bondelagene i Røyken, Hurum og Asker har samarbeidet om dette arrangementet, sier lokallagsleder i Røyken Toril Kure

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Torsdag
02
april

Styremøte Buskerud Bondelag

Lier
Torsdag
04
juni

Studietur Danmark

Sonnerupgaard gods, Sjælland, Danmark

Våre samarbeidspartnere